خدمات تلگرام – خرید فالوور،لایک و کامنت|وان سوشیال
اعتبار کانال و گروه تلگرامت رو ببر بالا!

افزایش ممبر و بازدید تلگرام

خرید ممبر کانال

ممبر های کانال به شیوه هیدن خدمت شما ارائه شده است که توضیحات لازم در بخش ثبت سفارش خدمت شما داده خواهد شد.

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
بهرین کیفیت

ممبر کانال تلگرام (هیدن)

1000
ممبر کانال تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش پایین

ارسال دستی

شروع سفارش بین 30 دقیقه تا 24 ساعت

30000تومان
20000تومان
سفارش
5000
ممبر کانال تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش پایین

ارسال دستی

شروع سفارش بین 30 دقیقه تا 24 ساعت

150000تومان
100000تومان
سفارش
10000
ممبر کانال تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش پایین

ارسال دستی

شروع سفارش بین 30 دقیقه تا 24 ساعت

300000تومان
200000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- جهت سفارش ممبر کانال، حتما لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
-برای کانال هایی که بیش از 400 کا ممبر دارند به هیج عنوان سفارشی را ثبت نکنید و قبل از خرید باید با پشتیبانی هماهنگ کنید
-ممبر برای کانال و گروه هایی با موضوع صیغه، فیشینگ، پیش‌بینی، فروش ممبر و کانال های غیر اخلاقی و خارجی زده نمی‌شود.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

خرید ممبر گروه

ممبر های گروه به شیوه اجباری بوده و به همین دلیل کاملا واقعی می باشند.

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
بهرین کیفیت

ممبر گروه تلگرام

1000
ممبر گروه تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش بالا (به دلیل واقعی بودن افراد)

شروع سفارش بین 1 تا 24 ساعت

30000تومان
20000تومان
سفارش
5000
ممبر گروه تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش بالا (به دلیل واقعی بودن افراد)

شروع سفارش بین 1 تا 24 ساعت

150000تومان
100000تومان
سفارش
10000
ممبر گروه تلگرام

کاملا واقعی

کیفیت بالا

درصد ریزش بالا (به دلیل واقعی بودن افراد)

شروع سفارش بین 1 تا 24 ساعت

300000تومان
200000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- جهت سفارش ممبر کانال، حتما لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
-برای کانال هایی که بیش از 400 کا ممبر دارند به هیج عنوان سفارشی را ثبت نکنید و قبل از خرید باید با پشتیبانی هماهنگ کنید
-ممبر برای کانال و گروه هایی با موضوع صیغه، فیشینگ، پیش‌بینی، فروش ممبر و کانال های غیر اخلاقی و خارجی زده نمی‌شود.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

خرید ویو

بازدید های تلگرام در بسته های افزایشی خدمت شما ارائه شده است.

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (تک پست)

1000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

1000تومان
500تومان
سفارش
5000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

5000تومان
2500تومان
سفارش
10000
ویو تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

10000تومان
5000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس تک پستی لینک پست را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram/148
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (10 پست آخر)

1000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

10000تومان
5000تومان
سفارش
5000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

50000تومان
25000تومان
سفارش
10000
ویو برای 10 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

100000تومان
50000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (20 پست آخر)

1000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

15000تومان
10000تومان
سفارش
5000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

75000تومان
50000تومان
سفارش
10000
ویو برای 20 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

150000تومان
100000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (50 پست آخر)

1000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

20000تومان
15000تومان
سفارش
5000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

100000تومان
75000تومان
سفارش
10000
ویو برای 50 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

200000تومان
150000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

ویو پست تلگرام (100 پست آخر)

1000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 1000 ویو دریافت می کند.

1000تومان
25000تومان
سفارش
5000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 5000 ویو دریافت می کند.

150000تومان
125000تومان
سفارش
10000
ویو برای 100 پست آخر

استارت آنی

نازل ترین قیمت

هر پست 10000 ویو دریافت می کند.

300000تومان
250000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *