خرید لایک و رای تلگرام – خرید فالوور،لایک و کامنت|وان سوشیال

خرید لایک و رای تلگرام

رای های تلگرام در بسته های افزایشی خدمت شما ارائه شده است.

Sample ID Heading 1 Heading 2
Sample #1 Row 1, Content 1 Row 1, Content 2
Sample #2 Row 2, Content 1 Row 2, Content 2
Sample #3 Row 3, Content 1 Row 3, Content 2
بهرین کیفیت

لایک تلگرام

100
لایک تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

5000تومان
2900تومان
سفارش
500
لایک تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

30000تومان
14500تومان
سفارش
1000
لایک تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

60000تومان
29000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس تک پستی لینک پست را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram/148
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.

بهرین کیفیت

رای تلگرام

100
رای تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

 

5000تومان
2900تومان
سفارش
500
رای تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

 

30000تومان
14500تومان
سفارش
1000
رای تلگرام

استارت آنی

نازل ترین قیمت

 

60000تومان
29000تومان
سفارش
رفع مسئولیت (حتما مطالعه شود!)

- هنگامی که برای یک پیج سفارشی را ثبت می کنید، لطفا منتظر بمانید تا آن سفارش تکمیل شده و پس از آن اقدام به ثبت سفارش (برای همان پیج) نمایید. در غیر این صورت سفارش دوم شما ثبت نخواهد شد. توجه داشته باشید که ثبت سفارش همزمان برای دو پیج متفاوت ایرادی ندارد.
- حتما برای سرویس های چند پستی لینک کانال را وارد نمایید. مثال: https://t.me/telegram
- کانال خود را تا اتمام سفارش به هیچ عنوان خصوصی نکنید.
- امکان لغو سفارش در این سرویس وجود ندارد.
- ثبت سفارش به منظور قبولی موارد ذکر شده می باشد.